بیابانی زیبا در وسط جنگل های سردسیر آلاسکا پارک ملی کوبوک در آلاسکا یکی از دور افتاده ترین و بکر ترین پارک های ملی و طبیعی دنیا است. با توجه به اینکه هیچ جاده ای برای رسیدن به آن وجود…

بیابانی زیبا در وسط جنگل های سردسیر آلاسکا