اگه میخواهید به عظمت و بزرگی خداوند بیشتر پی ببرید حتما سری به جنگل های انبوه بزنید که زیبایی های طبیعت در این جنگل ها نهفته است. گاهی هم این جنگل ها علاوه بر داشتن درخت های انبود و سر…

15 جنگل شگفت آور در جهان /تصاویر