رودخانه ای زیبا در کلمبیا در ۵ رنگ این رودخانه واقع در کلمبیا به رودخانه ۵ رنگ مشهور است. بستر این رودخانه بدلیل وجود سنگ های معدنی با خواص مختلف مملو از جلبک های رنگارنگ شده است. این جلبک ها…

رودخانه ای زیبا در کلمبیا در 5 رنگ