وزانه چندین قتل و جنایت در نقاط مختلف دنیا رخ می‌دهد که هرکدام دلایل مخصوص خود را دارند. پلیس این جنایات را دنبال می‌کند و به افرادی می‌رسد که باعث این اتفاقات شده‌اند.   ۱٫دعوا به خاطر عکس گروهی حتماً…

مرگ های عجیب