دکتر محمد مهدی آخوندی، ناتوانی مادر در حمل و پرورش جنین در رحم را یکی از اصلی ترین عوامل ناباروری عنوان کرد. این متخصص جنین شناسی به استفاده از رحم جایگزین برای مادرانی که در حمل و پرورش جنین در…

جایگزینی رحم