تونل عشق در شهر کلون اوکراین جاذبه اصلی این شهر، تونل عشق (The Tunnel of Love) نام دارد که به عنوان یکی از رمانتیک ترین مکان ها در دنیا شناخته می شود. تونل عشق در شهر کلون اوکراین در کشور…

تونل عشق در شهر کلون اوکراين