کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال راه آهن در آستانه بازی با ذوب آهن فارغ از مباحث خبری مربوط به این بازی برای برخی منتقدان مسائل قابل توجهی دیگری نیز به همراه داشت،به عنوان مثال یکی از این مسائل موضوع پرسپولیس…

علی دایی در نشست خبری پس از بازی راه آهن و سایپای البرز که با تساوی بدون گل دو تیم همراه بود، بیان کرد: بازی چندان دلچسبی را در نیمه اول شاهد نبودیم اما هر دو تیم به خصوص تیم…