پلیس اعلام کرد این قربانی به همراه همسرش در ایالت مادهیا پرادش ، با دوچرخه در حال گردش بود که هفت تا هشت مرد به این زوج حمله کردند. این افراد پس از تجاوز به این زن و سرقت اموال…

تجاوز گروهی