برنامه “۹۰” این هفته به مسائل زیادی پرداخت به گونه ای که زمان این برنامه بیش از سایر برنامه های “۹۰” در سال رو به پایان بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برنامه “۹۰” دیشب، شب پرماجرایی داشت. از…

عادل فردوسی پور,برنامه نود