سرماخوردگی بچه‌ها را جدی بگیرید اوتیت یا عفونت گوش میانی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در کودکان است. از هر چهار کودک، سه کودک تا سن دو سالگی حداقل یک بار دچار عفونت گوش می‌شود. همشهری آنلاین: اوتیت یا عفونت…

سرماخوردگی بچه‌ها را جدی بگیرید