تصاویری زیبا از برج ارواحِ در بانکوک معمار آسمان‌خراش مجلل بانکوک، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که سازه‌اش، به برج ارواح شناخته شود. پس از بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۷، ساخت بناهایی چنین بزرگ، عملاً تعطیل شد. این ساختمان ۴۹ طبقه…

تصاویری زیبا از برج ارواحِ در بانکوک