عظیم‌ترین دیوار سبز اروپا تعداد ۹۷ هزار گیاه در پوشش خارجی این دیوار به کار رفته‌اند که به ۲۰ گونه حیات وحش و بومی تعلق دارند.مهندسان انگلیسی به تازگی ساخت عظیم‌ترین دیوار سبز اروپا را به اتمام رسانده‌اند. مساحت این…

عظیم‌ترین دیوار سبز اروپا