بالا رفتن از پله ضرر دارد یا پایین آمدن از آن؟ پایین رفتن از پله بر خلاف بالا رفتن برای مفصل زانو خطرناک است، زیرا هنگام پایین رفتن از پله فشار به اضافه وزن بدن بر مفصل وارد می‌شود، ولی…

بالا رفتن از پله ضرر دارد یا پایین آمدن از آن؟