روش آموزش درست کردن پادری حوله ای این پادری ساده و قشنگ از حوله های کهنه که کنار گذاشتید درست شده است . حوله را به نوارهائی با عرض ۵ سانت ببرید . اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید…

روش آموزش درست کردن پادری حوله ای