آموزش بافت کلاه و تاپ زنانه یقه رگلان بعد از آن یک رج از زیر- یک رج از رو ببافید در رج سوم، سپس جهت بافتن   پیچ مدل به این صورت دانه‌ها را تقسیم‌بندی کنید. ۳ دانه از زیر- حاشیه- ۴ دان. وسایل لازم:…

آموزش کامل بافت کلاه و تاپ زنانه یقه رگلان