آموزش بافت پاپوش جدید وسایل لازم: کاموا : ۱ عدد کلاف ۱۰۰ گرمی با ضخامت مناسب. میل شماره  ۴   سایز پا : ۳۸ روش بافت پاپوش :   ۳۰ دانه سر بیندازید . ۱۸ سانتی متر رکن یا ساده یا جو…

آموزش بافت پاپوش زیبا و ساده