تصاویر فصل شکوفه های گیلاس در ژاپن درختان گیلاس یکی از درختان مشهور در ژاپن است. هر ساله با فرا رسیدن بهار و شکوفه زدن این درختان در سطح شهر ها و روستا های ژاپن چهره این کشور پر از…

تصاویر فصل شکوفه های گیلاس در ژاپن