چرا پرندگان وقتی روی سیم برق می نشینند برق نمی گیرند؟ حتما” این منظره را مشاهده کرده اید که گروهی از پرندگان روی سیم لخت برق نشسته اند، بدون اینکه دچار برق زدگی شده باشند. اصولا” جریان الکتریکی بین دو…

چرا پرندگان وقتی روی سیم برق می نشینند برق نمی گیرند؟