خارق العاده ترین معبد که در انحصار ببرهاست معبد ببرها در تایلند مکانی است که راهبان بودایی در آن بیش از ۱۰۰ ببر نگه داری می کنند. جالب است که این ببر ها به همزیستی و صلح در کنار این…

خارق العاده ترین معبد که در انحصار ببرهاست