هنرمندان ایرانی در جشنواره ونیز، از نیکی کریمی تا امیر آقایی جشنواره ونیز یکی از قدیمی ترین جشنواره سینمایی است. نیکی کریمی، امیر آقایی و بسیاری از هنرمندان دیگر در جشنواره ونیز ۲۰۱۵ شرکت کرده اند. مدل لباس نیکی کریمی،…

هنرمندان ایرانی در جشنواره ونیز، از نیکی کریمی تا امیر آقایی

حال یک هنرمند سرطانی دیگر هم خوب نیست مصطفی عبداللهی با بستری شدن دوباره در بیمارستان برای دو دیگر شیمی درمانی آماده می شود . این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون حدود ۱۰ روز است که به دلیل وخیم شدن…

حال یک هنرمند سرطانی دیگر هم خوب نیست