پدران ماندگار در تاریخ تلویزیون محمدعلی کشاورز؛ نماد پدرسالاری هنوز هم او را به نام پدرسالار می‌شناسند و این عنوان حالا دیگر لقب اوست تا نقشش در یک سریال تلویزیونی. محمدعلی کشاورز به‌رغم نقش‌های پدرانه دیگری هم که در فیلم‌ها…

پدران ماندگار در تاریخ تلویزیون