جدیدترین عکس بازیگران زن ایرانی

جدیدترین عکس بازیگران زن ایرانی

پدران و پسرانی که در سینمای ایران ایفای نقش می کنند در فرهنگ فارسی عمید جلوی نام” پدر” نوشته شده است: مردی که فرزند داشته باشد و یا سرپرست و بزرگتر خانواده. همین دوجمله ی کوتاه سرشار از مسئولیت است…

پدران و پسرانی که در سینمای ایران ایفای نقش می کنند