زنانی که نقش مرد را در سینما ایفا می کنند ! روال همیشه این‌طور نبوده که آقایان نقش خانم‌ها را بازی کنند. برخی مواقع پیش آمده که خانم‌ها «مردپوش» شده‌اند حالا به فراخور نقش یا ترفندهای تبلیغاتی خیلی مهم نیست…

زنانی که نقش مرد را در سینما ایفا می کنند !