باریک ترین خانه جهان پهنای این خانه بسیار باریک و نسبتاً جالب تنها ۴۷ اینچ (حدود ۱۲۰ سانتی متر) می باشد. باریک ترین خانه جهان که در کشور اسکاتلند واقع شده است توسط صاحب باحالش برای فروش گذاشته شده است.…

باریک ترین خانه جهان