«اکبرجوجه» نامی آشنا برای مسافرانی است که به شمال سفر کرده اند، اما اکبر جوجه نام غذا است یا رستوران؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اکبرجوجه هم نام غذاست، هم نام آشپز و هم رستوران. در سال‌های…

اکبر جوجه