آموزش رفتارهای اصولی با همسر شما باید با همسر خود که قرار است یک عمر در کنار هم باشید رفتار پسندیده و مثبتی داشته باشید. داشتن یک رفتار مثبت و اصولی با شریک زندگی نیازمند آموزش هایی است که  این…

آموزش رفتارهای اصولی با همسر

حرف هایی که شوهرتان را عصبانی می کند اگر می‌خواهید زندگی مشترک‌تان به سراشیبی نیفتد برای همسرتان تعیین تکلیف نکنید. این کار مردانگی‌اش را زیر سوال می‌برد. همیشه نیازی نیست بگویید با او مخالفید؛ گاهی عمل کردن به اندازه صحبت…

حرف هایی که شوهرتان را عصبانی می کند