ازدواج سفید، ازدواجی که روی هواست! ازدواج سفید یکی از پدیده های نوظهور در جامعه امروزی است که جوانان بسیاری را درگیر خود کرده است. در این مقاله با دکتر مهران‌ خوش‌ سلوک،حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد ازدواج سفید…

ازدواج سفید، ازدواجی که روی هواست!