سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص علت گرانی مسکن در ماه های اخیر، اظهار داشت: در کشور اقداماتی صورت گرفت و با ساخت مسکن مهر بازار مسکن به خوبی پیش رفت و تا پیش از تحولات…

افزایش قیمت مسکن