طالقان منطقه ای زیبا برای گشت و گذار در بهار اردیبهشت که از راه برسد، طالقان یکپارچه سبزپوش است؛ منطقه ای زیبا و منحصر به فرد که یکی از مکان های دیدنی برای گشت و گذار در بهار است. طالقان…

طالقان منطقه ای زیبا برای گشت و گذار در بهار