باوجود پیشرفت غیر قابل انتظاری که در مذاکرات هفته گذشته ایران با گروه ۱+۵، بر سر برنامه های هسته ای اش شاهد بودیم، کارشناسان و مقامات آمریکایی هشدار می دهند که دولت های آمریکایی و اروپایی در راه توافق احتمالی…

سعید جلیلی