برنامه ریزی درست برای اولین روز سرماخوردگی سخت بیمار هستید نمی‌توانید از روی تخت بلند شوید؟ پس باید استراحت کنید، اما شاید شرایط شغلی و تحصیلی شما به گونه‌ای است که فقط می‌توانید یک روز مرخصی بگیرید یا سرکلاس نروید،…

برنامه ریزی درست برای اولین روز سرماخوردگی