تهیه «زرشک پلو» در آمریکا ارزانتر از ایران است! روزنامه شهروند در گزارش جالبی قیمت مواد اولیه غذای محبوب ایرانی «زرشک پلو» را در ۵کشور دنیا بررسی می‌کند: شاخص قدرت خرید بخشی از نظریه اقتصادی و تکنیکی برای تعیین ارزش…

تهیه «زرشک پلو» در آمریکا ارزانتر از ایران است!