با دکوپاژ قوطی های خالی فلزی بهشون زیبائی و عمر دوباره ای بدین!   گل ها را از دستمال سفره یا کاغذ کادو می توانید ببرید.   قوطی ها را رنگ بزنید و بگذارید خشک شوند. قسمت هائی که…

آموزش دکوپاژ گل های آفتابگردان