دکو پاژ روی شمع به چند روش انجام می شود که اولی آن با کمک حرارت هست.   یک شمع ساده ،دستمال کاغذی طرح دار،یک قاشق و یک منبع حرارتی تنها چیزهایی  که برای خلق این هنر زیبا مورد…

با هنر دکوپاژ شمع های هفت سین خود را زیبا کنید