دوختی که امروز آموزش می دهیم باز هم بر پایه دوخت ساده دوزی انجام می شود :     بعد از کوک های ساده نخ دوم را از زیر کار به رو می آوریم بعد از اینکه کوک ساده را…

آموزش دوخت گلدوزی مدل مارپیچ دو رنگ