آموزش درست کردن یک زیر بشقابی زیبا ۱- مرحله وسایل مورد نیاز برای این زیر بشقابی : پاکت های کاغذی قهوه ای قلم موی رنگ رنگ بنفش یاسی کاغذهای کادو در رنگ های مختلف کاتر تعدادی سنجاق چند تکه مقوای…

آموزش درست کردن یک زیر بشقابی زیبا