اگر از آستین های ساده لباس خود خسته شده اید ناراحت نباشید با این روش های ساده که به شما آموزش می دهیم ، می توانید زیبایی متفاوتی به آستین خود بدهید.     با مراحل تزیین آستین های ساده…

تغییر و زیباسازی لبه ی آستین به این روش

با نحوه دوخت پیراهن با بلوزهای دخترانه در ادامه آشنا شوید … روش دوخت پیراهن با بلوز دخترانه روش دوخت پیراهن با بلوز دخترانه روش دوخت پیراهن با بلوز دخترانه روش دوخت پیراهن با بلوز دخترانه روش دوخت پیراهن با…

در ادامه آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه زیبا را مشاهده کنید …. آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه زیبا آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه زیبا آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه زیبا آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه…

آموزش تصویری دوخت رختخواب چهل تکه زیبا

در ادامه آموزش تصویری دوخت کفش برای عروسک را مشاهده خواهید کرد.

آموزش تصویری دوخت کفش برای عروسک