اگر از آستین های ساده لباس خود خسته شده اید ناراحت نباشید با این روش های ساده که به شما آموزش می دهیم ، می توانید زیبایی متفاوتی به آستین خود بدهید.     با مراحل تزیین آستین های ساده…

تغییر و زیباسازی لبه ی آستین به این روش