یک بلوز ساده را با چند تکه نمد (فوتر) می شود زیبا و شاد کرد!

یک بلوز ساده را با چند تکه نمد (فوتر) می شود زیبا و شاد کرد!