این تزئین را برای یک دیوار خالی گوشه اتاقتان دوست دارید؟؟اگر جوابتان مثبت است از همین امروز چوب بستنی هایتان را دور نیندازید!!برای چسباندن چوب ها از چسب چوب استفاده کنید . برای این کار از هر رنگی می شود…

دکوراسیون لوکس بازیافتی!