وسایل مورد نیاز : نوار توری به مقدار نیاز – تل – سوزنو نخ و یا چرخ خیاطی – چسب حرارتی و یا چسب پارچه .   اول نوار توری را مثل تصویر چیندار میدوزیم .   بعد با چسب…

آموزش تزیین تل با تور