اگر نوزادتان نارس به دنیا آمده است این مطلب را بخوانید طبیعی می تواند روش مفید و ارزشمندی در روند وزن گیری نوزادان نارس و کم وزن باشد. این ماساژ با روغن نارگیل و روزانه سه بار و هربار ۱۵…

نوزاد نارس