خانم‌ها ۳ ساعت در هفته مشغول درست کردن خراب‌کاری‌های آقایان هستند! اگر می‌خواهید کاری درست انجام شود، خودتان انجامش دهید. این جمله برای میلیون‌ها زن در سراسر جهان جمله‌ای بسیار پرمفهوم است! یک تحقیق جدید نشان داده است که زنان…

۲۰ کاری که آقایان متاهل قادر نیستند درست انجام دهند