نکته های مهم در مورد اعتکاف بهترین زمان برای اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان، و ایام البیض ماه رجب است اعتکاف چیست؟ اعتکاف در لغت به معنای اقامت کردن و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی…

نکته های مهم در اعتکاف