کاخ زیبای میسور در هندوستان کاخ میسور یکی از معروف ترین کاخ های شهر میسور است میسور در هند معمولا به عنوان شهر کاخ ها توصیف می شود ، که دارای تعداد زیادی کاخ تاریخی می باشد که کاخ میسور…

کاخ زیبای میسور در هندوستان