چیدمان فضای داخلی یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تا طبق این اصول ترکیب مناسبی برای فضای منزل ایجاد کرد.   چیدمان فضا داخلی بر اساس چگونگی کاربرد هر کدام از فضاها،تنظیمات پلان را به طور…