قوانین و خصوصیات جامع رشته ورزشی کبدی کبدی در اصل یک بازی ایرانی است و به اسامی مختلف نامیده می شود، این بازی در گیلان شیرین دودو و در خراسان، گلستان و مازندران زو و در سیستان و بلوچستان کبدی…

قوانین و خصوصیات جامع رشته ورزشی کبدی