قوشچی یکی از شهرهای بخش انزل شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران است. قوشچی در فاصله حدود ۵۲ کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده‌است. قوشچی مرکز بخش انزل بوده و جمعیت آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن…