آموزش ساخت کلاه برای جاسوزنی این جا سوزنی هم از مقوا و مقداری پارچه ساخته شده! مقوا را به شکل دایره با قطر دلخواه ببرید. دو دایره از پارچه ببرید که قطر یکی ۱/۵ برابر و دیگری ۲ برابر دایره…

آموزش ساخت کلاه برای جاسوزنی