آشنایی با رژیم ایتالیایی بازیگر ایرانی بازیگران مطرح برای تناسب اندام و رو فرم ماندن از رژیم های مختلفی استفاده می کنند. امیرمحمد زند یکی از چهره‌هایی است که با بازی در فیلم‌هایی مانند اتوبوس شب، تقاطع و سریال‌هایی مانند…

آشنایی با رژیم ایتالیایی بازیگر ایرانی